Algemene voorwaarden, Privacy & Cookies

Welkom op droomzomer.nl. Droomzomer.nl is een website van Helden Video Media B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64166465 (hierna te noemen: Helden). De algemene voorwaarden van www.helden.media zijn ook van toepassing op droomzomer.nl. Klik hier voor de algemene voorwaarden. 

Privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van Helden. Met dit privacy beleid verschaft Helden informatie over de gegevens die wij verwerken van onze abonnees op tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyalty programma’s. 

De informatie die wij verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is Helden. 

Via info@helden.media is het mogelijk om contact op te nemen met Helden met vragen over dit privacy beleid en persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en elke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. 

Soorten gegevens en doeleinden verwerking 

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses via jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruikt maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de desbetreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps). 

Helden kan jouw persoonsgegevens alleen uitwisselen met derden als jij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Door deel te nemen aan ‘doe mee’ e.a. acties doe je dat automatisch. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor o.a. de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst; om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen; om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers; als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. En indien relevant om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail of om je een nieuwsbrief aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen. 

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zo lang als dat nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

Uitsluitend als jij ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbieden van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Helden. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kun je een e-mail sturen aan info@helden.media of een brief gericht tot Helden (Olympisch Stadion 10, 1076 DE, Amsterdam). 

In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd. 

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je een e-mail sturen naar info@helden.media of een brief gericht tot Helden. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een e-mail sturen aan het eerdergenoemde adres.

Algemene Voorwaarden deelname activiteiten Droomzomer 2021 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je aanmelding voor en deelname aan alle door ons (Helden Video Media BV) georganiseerde activiteiten tijdens het evenement Droomzomer 2021. Klik hier voor de algemene voorwaarden deelname activiteiten Droomzomer 2021.